Cross yapılar

Cross yapılar

Farklı kalınlıklardaki alüminyum levha malzemenin belirli formlarda hazırlanarak çapraz örgü üretim prosesi ile üretilen ve yüksek basma mukavemeti kazandırılan levha malzemelerdir.

Patent başvurusu yapılmıştır.